Sätt din fastighets dränering i skick i Karleby

Kontakta oss!

Vi utför såväl små som stora och krävande dräneringsarbeten i Karleby och på andra ställen i Mellersta Österbotten och Österbotten. Sorasan Oy är det rätta valet då du behöver en lyckad renovering av dräneringen av din fastighet.

 Vi betjänar både privata fastigheter och husbolag. 

Kontakta oss!

Gör din fastighetsdränering i tid

Du känner väl till att en rätt gjord dränering av din fastighet håller marken kring sockeln torr? Husets regnvattensystem igen ser till att vattnet från hustaket avleds från husets närhet. För att dräneringen skall fungera ordentligt kräver den även ett fungerande regnvattensystem. 


Vi är erfarna experter på dränering och regnvattensystem, så du kan lita på att renoveringen blir lyckad. Det lönar sig att låta göra dräneringsrenoveringen i god tid innan man får problem.

Be om offert!

Undvik dräneringsproblem-be oss om hjälp

Om du börjar misstänka problem med dräneringen, be oss om hjälp. Indikationer på problem kan vara:

  • kalkavlagringar och fukt på sockeln

  • unken luft inomhus

  • dräneringsrören fungerar inte

  • färgförändringar och flagning på sockeln

  • fukt och /eller vatten i källaren

  • gamla dräneringsrör.

Effektiva dräneringsrenoveringar av Sorasan

Moderna och högklassiga arbetsmaskiner

Vi använder moderna och högklassiga arbetsmaskiner som gör det möjligt att komma åt även besvärliga ställen.

Vi betjänar året runt 

Vi utför dräneringsrenoveringar året runt. Vi klarar också av dräneringsrenoveringar under vintern även om marken är frusen och täckt av snö.

Konkurrenskraftiga priser

Vi gör noggranna renoveringsarbeten till ett konkurrenskraftigt pris, utan avkall på kvalitet

Övriga tjänster 

Utöver dräneringsarbeten gör vi även gårds- och terrassrenoveringar samt fönster- och dörrenoveringar. Vi är verksamma i Österbottens och Mellersta

Österbottens landskap inom en radie på ca. 70 kilometer från Karleby.


Berätta vilket renoveringsbehov du har. Vi kommer gärna till dig och gör en gratis kartläggning av det. Tillsammans gör vi sen en noggrann renoveringsplan med arbetsmoment, tidtabell och kostnader. Efter renoveringen återställer vi gården efter bästa förmåga i ursprungligt skick. 

Konntaktuppgifter!