Vårt erfarna Karlebyteam gör professionell dränering

Obligatoriska fält

Ni får i fortsättningen skicka mig erbjudanden och information

via e-post
via textmeddelande

Vårt erfarna Karlebyteam gör professionell dränering

Obligatoriska fält

Ni får i fortsättningen skicka mig erbjudanden och information

via e-post
via textmeddelande

Vårt erfarna Karlebyteam gör professionell dränering

Obligatoriska fält

Ni får i fortsättningen skicka mig erbjudanden och information

via e-post
via textmeddelande

Sorasan Oy förnyar din husdränering professionellt och med lång arbetserfarenhet i Karlebyregionen. Vi är verksamma i Österbottens och Mellersta Österbottens landskap inom en radie på ca. 70 kilometer från Karleby.

Vi gör även snygga gårds- och terrassrenoveringar samt fönster- och dörrenoveringar av hög kvalitet. Välkommen att kontakta oss för mera information om våra mångsidiga tjänster!

Flexibel renovering enligt ditt behov

Kontakta oss på Sorasan Oy när du har behov av en pålitlig aktör för kvalitetsrenovering. 

Vi är en lokal säker aktör som alltid jobbar på ett

kostnadseffektivt sätt.

Vår solida yrkesskicklighet, baserad på lång

arbetserfarenhet och högklassig utbildning, är garanti för en lyckad renovering.

Vi betjänar lättsamt och flexibelt, alltid med kunden i centrum.

Vi kommer gärna och gör en gratis kartläggning av renoveringsbehovet. Vårt företag hör till Pålitlig Partner-tjänsten.

Kontakta oss!

Finansiering

Vid behov ordnar vårt företag med finansiering av renoveringen. Finansiering är tillgänglig för renovering av regnvattten- och dräneringssystem samt för fönster- och dörrar. I dessa coronaepidemins tider kan vi bevilja amorteringsfrihet för sex månader utan ränte och omkostnader. Vi tar hand om finansieringsansökningen för dig. 

Fördelaktig finansiering:

  • inga bankbesök, garantier eller garanter behövs

  • upp till 7 års betaltid

  • fast ränta och månadsrat

  • återbetalning när som helst

Vi informerar gärna mera om finansieringsmöjligheterna !

Fråga mera

Dräneringssystem

Är dräneringsrören gamla och outbytta? Sorasan är det rätta valet när det gäller en yrkeskunnig renovering av regnvatten- och dräneringssystem. Vi utför såväl små som stora och krävande dräneringsarbeten. Vi åtar oss även andra slags grävningsarbeten på ackord.

Läs mera

Gårds- och terrassrenovering

I samband med en dräneringsrenovering har man ofta behov av att förnya terrass- och plattläggning på gården. Vi kan sköta terrass- och plattläggningsrenoveringen enligt dina önskemål antingen i samband med dräneringsprojektet eller skilt för sig. Vi åtar oss också småskaliga projekt för trädgårdsdesign.


Vår långa erfarenhet av renoveringsarbeten garanterar ett utsökt slutresultat, om det än gäller förnyande av terrass eller ett större trädgårdsarbete.

Vår långa erfarenhet av renoveringsarbeten garanterar ett

Läs mera

Fönster- och dörrenovering

Behöver du förnya dina fönster och dörrar? Vi säljer och monterar fönster och dörrar både i gamla och nya fastigheter. Om beställningen görs som färdig installation utför vi monteringsarbetet. 


Vi är en lokal fabriksrepresentant för det traditionella inhemska Oulux varumärket. Då du beställer fönstren och dörrarna av oss, kan du lita på att produkterna håller hög klass och att arbetet är av prima kvalitet. Samtidigt understöder du finskt arbete i hög grad. 


Vi betjänar privatkunder och husbolag i Karleby med omnejd i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Läs mera